АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату
^ АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША

МІНДЕТТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ^ Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Пәндердің мазмұны

Семе

стр

Кредит

көлемі

1

2

3

4

5

6

Жалпы білім беру пәндері

1

КТ 01

Қазақстан тарихы

"Қазақстан тарихына кіріспе". Қазақстан ежелгі дәуірде АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату. Қазақстанның ежелгі тарихы. Палеолит (ежелгі тас ғасыры), мезолит (орта тас ғасыры), Неолит (жаңа тас ғасыры). Қола дәуірі. Ерте мемлекеттік құрылымдар. Сақтар.Үйсіндер мен қаңлылар. Ғұндар. Қазақстан орта АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуғасырларда. Ерте орта ғасыр мемлекеттері (VI-X ғғ.). Түрік қағанаты. Түргештер. Қарлұқтар. Оғыздар. Қимақтар. VI - X ғғ. Қазақстанның әкономикалық, мәдени өмірі. Дамыған ортағасырлардағы мемлекеттер АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату (XI ғ- XIII ғ. басы). Қарахандар. Қарақытайлар.Наймандар мен керейлер. Қыпшақтар. XI ғ. -XIII ғ. басындағы Қазақстан әкономикасы мен мәдениетінің дамуы. Қазақстан монғол басқыншылығы кезеңінде. Алтын АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату Орда. XIV-XV ғғ. Ортағасырлық мемлекеттер. Көк Орда және Ақ Орда мемлекеттері. Моғолстан. Көшпелі өзбектер мемлекеті. Ноғай ордасы. Сібір хандығы. Қазақ халқының қалыптасуы. "Қазақ" этнонимі АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату. Қазақ жүздері. XV ғ. - XV III ғ. басындағы Қазақ хандығы. XIV ғ - XVIII ғ. басындағы қазақтардың мәдениеті. Жаңа замандағы Қазақстан (XVIII - XX ғ. басы). Қазақстан АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату XVIII ғ. бірінші ширегінде. Жаңа заман жағдайындағы Қазақстан мен Ресей. Қазақстанда отарлау дәуірінің басталды. XIX ғ -XX ғ басындағы Қазақстанның әлеуметтік -экономикалық және саяси дамуы. Қазақстан м АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуәдениеті (XVIII - XX ғ. басы). Қазақстан қазіргі кезеңде. 1917 ж. Қазан төңкерісі және оның алғы шарттары. Азамат соғысы - халық қасіреті.(1918-1920 жж.) Қазақ Совет мемлекетінің құрылуы. Қазақстандағы АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату "соғыс коммунизмі" саясаты (1918-1921 ж., наурыз). Өлкедегі Совет мемлекетінің құрылуы. ЖӘС-тің әлеуметтік – экономикалық нәтижелері. Ауыл шаруашылығы ұжымдастыру Қазақстан шаруашылығының қасіреті. Индустрияландыру: сипаты, қарқыны, көлемі.Со АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуғыс қарсаңындағы Қазақстанның әлеуметтік - экономикалық дамуы. Қоғамдық - саяси жағдай.Қазақстан ¥лы Отан соғысы жылдарында. (1941 - 1949 жж.) Қазақстан соғыстан кейінгі жылдарда (1946 - 53 жж.) Хрущев АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату реформалары тұсында Қазақстан (1953 - 64 жж.). 1960 жылдардың 2 жартысы мен 1980 жылдың I жартысындағы Қазақстан. "Қазақстандағы қайта құру" саясаты (1985 - 1992). Тәуелсіз Қазақстан. Қазақстан тәуелсіздік жолында. Қазақстанны АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуң тәуелсіздігінің жариялануы. Тәуелсіз мемлекеттер достығының құрылуы. (ТМД). Қазақстан Республикасының мемлекеттік құрылысы. Әкономикалық дамуы. Қоғамдық - саяси даму. Рухани даму. ҚР сыртқы саясаты.

1

3

2

Fil 2102

Философия

Философия мәдениет парадоксі АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату ретінде. Философия пәні және қызметтері. Мәдени-тарихи контексттегі философия. Мәдениет контекстіндегі философияның тарихи типтері. Ежелгі Үнді философиясы шығыс мәдениетінің парадоксі ретінде. Қытай мәдениетінің гүлденуі кезіндегі АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату ежелгі Қытай философиясы. Антика мәдениетіндегі философия ортағасырлық

3

3


мәдениеттегі философия парадоксі. Ислам мәдениеті аясындағы араб-мұсылман философиясы. Батыс Еуропалық орта ғасырлық мәдениеттегі философия және АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату дін парадоксі. Қайта Өрлеу және Реформация мәдениетіндегі философия. Жаңа Заман мәдениетіндегі батыс еуропалық философия. XIX ғасырдың екінші жартысындағы мәдениеттегі батыс еуропалық философия. Орыс философиясы ХІХ-ХХ ғ.ғ. ресейлік м АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуәдениеттің парадоксі ретінде. Қазақ мәдениетіндегі философия парадоксі. X ғ мәдениетіндегі Кеңестік философия. XX ғ және XXI ғ алдындағы мәдениет аясындағы батыс философиясы. Болмыс философиясы. Философиялық антропология. Әлеуметтік философия АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату. Мәдениет философиясы. Махаббат философиясы. Дін философиясы. Тарих философиясы. Саясат философиясы. Білім беру философиясы. Диалектика теориясының мәселелері. Әпистемология. Ғаламдық (жаhандық) мәселелердің философиясы.3

SҺТ 1103

Шетел тілі


Оқытылатын шетел тіліні АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуң фонетикалық, орфографиялық, лексикалық, грамматикалық нормалары. Фонетика: шетел тілінің айтылу, ырғақтық-интонациялық ерекшеліктері, дыбыстық жүйенің рецепциясы мен репродукциясы. Орфография: тілдің дыбыстық-әріптік жүйесі, негізгі орфографиялық ережелер. Лексика АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату: сөзжасам моделдері; көлемі негізгі тілдің 2500 бірлігін құрайтын лексикалық минимум, сонымен қатар мамандықтың профиліне сай терминдер; қолданыс кеңістігіне сай лексиканың дифференциясы. Грамматика : негізгі сөз таптары - зат есім, отпрыск АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату есім, үстеу, етістік, артикль, есімдік, предлог; жай сөйлем мен қүрмалас сөйлемдердің құрылымы, сөзжасамның негізгі моделдері. Оқу: таныстыру, анықтамалық, шолып оқу дағдысының қалыптасуы. Сөйлеу: оқылған АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату тақырыптар көлемінде монолог пен диологты дамыту шеберлігі. Жазу: тізбекті ой жүйесін жеткізу, тұжырымдамалар мен шығармалар, жеке және іскерлік мәндегі хаттар жазу дағдысын АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату жетілдіру. Мамандыққа байланысты шетел тіліндегі мәтіндерді ана тіліне тілдік нормаларға сай аудару. Тыңдау: күнделікті кездесетін, ақпараттық, кәсіптік мәндегі хабарларды тыңдау арқылы қабылдау.

1,2

6

4

К АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату(О)Т 1104

Қазақ (орыс)

тілі

Жалпы қолданыстағы сөздер мен сөз тіркестерінің лексикалық минимумын кеңейту,грамматикалық формалар мен қүрылымдарды олардың сөз қолданыстағы деңгейі дәрежесінде меңгерту АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату. Мамандығы бойынша лексикалық және терминологиялық минимумдарды меңгерту. Әңгімелеу, мазмүндау, хабарлау сынды түрлі тілдік қызметтер жүйесін қүру. Грамматикалық формалар мен қүрылымдарды функционалды көріністе дүрыс АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату қолдана білу. Әртүрлі сөйлеу кызметі түрлерінде (сөйлеу, тыңдау, оку, жазу), әлеуметтік-тұрмыстық және кәсіби саладағы өзекті, лупиімделген және өңделген қиын емес прагматикалық мәтіндерді АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату, диалог және монологты ауызша және жазбаша түрде, тақырып бойынша өңдеу. Кәсіби-оқу тілін дамыту: а) оқудың, тыңдаудың дағдылары мен қалпын қалыптастыру, әдебиеттерді АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату мамандығы бойынша конспектілей білу; б) оқулықтар мен дәрістерге жақын, сәйкес келетін ғылыми оқу мәтіндерінің түрлерін, кәсіби оқу тақырыптары бойынша АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату диалогтар мен монологтар қүра білу. в) айтылымның негізгі құрылымдық-мағыналық түрлерін: монолог- сипаттау, монолог-мазмүндау, монолог-талқылау, диалог-әңгіме, диалог-сүхбат түрлерін жеделдетіп (интенсивті) оқыту. Кәсіби қаза АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуқ (орыс) тілі Ғылыми-кәсіби тілдің белсенді, жалпылама, кең көлемді болуын, яғни жан-жақтылығын дағдыландыруға қалыптастыра білу.

1,2

6

5

Inf 1105

Информатика

Информатика пәні, объектісі және құрамдас б АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуөліктері. Ақпаратты көрсету формалары. Сан жүйелері. Сандарды аудару әдістері; екілік математика: Дескретизация үғымы, белгіленген және жылжымалы үтірлі сандармен арифметикалық операцияларды орындау. Тілдер үшін объектілер ж АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуәне процесстерді кескіндеу тәсілі. Қазіргі заманғы есептеу техникасының қүрылысы. Ақпаратты компьютерде беру. Бульдік алгебра және компьютердің логикалық схемасы. Логикалық схемалар және логикалық машиналар. Компьютердің негізгі блоктарының элементтерінің негіздерін ұйымдастыру АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату. Процессордың архитектуралық ұйымдасуы. Компьютердің жадын үйымдастыру, программаны басқару принципі, функционалдық және қүрылымдық компьютерді үйымдастыру, мәліметтерді өңдеудегі желілік технологиялар. Программалауға кіріспе. Есептерді алгоритмдеу негіздері. Алгоритмдер (типтер, қасиеттері, беру АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату тәсілдері). Алгоритмдік структуралар. Программалауды оқыту тілдері. Жалпы қызметтік программалау тілдері. Қолданбалы программалаумен қамтамасыз ету, ақпаратты өңдеу. Берілгендер базасын басқару жүйесі. Компьютерлік желілер, желілік және телекоммуникациялы АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуқ технологиялар. Желілер жөнінде жалпы мағлүмат, компьютерлерлердің желілік қарым-қатынасының қажеттілігі. Ақпаратты қорғау негіздері. Ақпараттық қауіпсіздік және оның қүрамалары. Ақпараттық процесстерге заңсыз енуден қорғау АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату. ¥йымдастыру шаралары, ақпаратты қорғаудың инженерлік-техникалық және де басқаша әдістері. Локалдық компьютерлік желідегі ақпаратты қорғау, антивирустық қорғану.

1

3

6

Eko 1106

Экология

Экология ұғымы, экологияның ғылым ретінде қалыптасуы ж АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуәне дамуы. Экологияның мақсаты, міндеттері, зерттеу әдістері. Қазіргі экологиялық және саяси мәселелерді шешудегі экологиялық орны және атқаратын ролі. Аутэкология: экологиялық факторлар, оптимум және минимум аймақтары. Демэкология АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату: популяция сипаттамалары, флуктуациялар жәнә популяция санының реттелуі. Синэкология: қауымдастық ішіндегі әсерлесулердің түрлері, қауымдастықтың трофикалық құрылымы және экологиялық пирамидалар. Экожүйелердің флуктуациялары: энергия алмасуы және заттар айналымы, экож АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуүйелердің біртүтастығы және орнықтылығы, экологиялық сукцессиялар. Биоценоз, биогеоценоз, экожүйе туралы түсінік. Құрлықтық және сулық экожүйелердің типтері. Биосфера және ноосфера туралы АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату ілім. Биосфераның тірі заты және оның функциялары. Табиги ресурстар және табиғатты ұтымды пайдалану. Табиғатты қорғау және қазіргі заманның экологиялық проблемалары. Экологиялық даму проблемалары.

1

1

7

Ale 1107

Әлеуметтану

Әлеуметтанулық білім ж АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуүйесіндегі әлеуметтанудың статусы. Әлеуметтік білімнің құрылымы. Макро-микро әлеуметтану. Теориялық және қолданбалы әлеуметтану.Әлеуметтану заңдылықтары мен категориялары. Әлеуметтану әдістемесі. Әлеуметтанудың басқа әлеуметтік- гуманитарлық ғылымдармен байланысы. Әлеуметтану АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату тарихының негізгі бағыттары. Әлеуметтанудың қалыптасуындағы негізгі кезеңдер. О.Конт жэне Э.Дюркгейм әлеуметтанудың негізін салушылар. XX ғасыр әлеуметтануы. Ресейдегі әлеуметтанулық ойлаудың дамуы. Қазақстандағы әлеуметтанулық ойлаудың дамуы. Әлеуметтік АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату өмірдің элементтері. Қоғам әлеуметтік жүйе ретінде. Әлеуметтік институттар мен әлеуметтік процестер. Әлеуметтік құрылым және әлеуметтік стратификация. Тұлғаның әлеуметтанулық сипаттамалары. Тұлға құрылымы. Девиация және әлеуметтік АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату бақылау. Арнайы әлеуметтік теориялар. Білім беру әлеуметтануы. Саяси әлеуметтану.

2

2

8

Saya 2108

Саясаттану

Саясаттану - әлеуметтік гуманитарлық білім беру жүйесіндегі маңызды оқу пәні. Саясаттану саясаттың қызметі заңдарын, оның тарихи дамуын зерттейді. Саясаттанудың мазм АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуүны. Лупиліктің, мемлекеттің, мемлекет аралық қатынастардың мәселелері болып табылады. Саясаттану ғылым ретінде. Саясаттанудың объектісі және пәні. Саяси философия, саяси әлеуметтану, саяси этика, саяси тарих, саясигылымдардың құрамды бөліктері. Саяси АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату ғылымның қалыптасу және дамуының негізгі кезеңдері. Ежелгі шығыс, Ежелгі Греция, Ежелгі Рим, Еуропалық ортағасырлықтың, қайта өрлеу заманының, ағарту замандарының саяси ойлары. XX ғасырдағы АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату шетелдік саяси ой. Қазақстан саяси ойының тарихы. Салыстырамлы саясаттану. Саясат қоғамдық өмір жүйесінде. Лупилік саяси парадокс ретінде. Оның ұғымы, тұжырымдамасы, құрылымы. Әлеуметтік - этникалық қауымдастықтар және ұлтты АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуқ саясат. ұлттық мемлекеттік құрылым түрлері. Қазақстан халқы этно саяси қауымдастық ретінде. Қоғамның саяси жүйесі Д.Истон, Г.Алмонд және К.Дойч теориялары. Мемлекет және АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату азаматтық қоғам, оның пайда болуы мен мәні. Азаматтық қоғам идеясының генезисі. Саяси партиялар және қоғамдық қозғалыстар, қазақстан қоғамның қоғамдық өмірінде олардың орны, рөлі АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату және түсініктері. Саяси режимдер: түсінігі, түрлері. Қоғамның демократизациясы және саяси модернизациясы. Демократияның тарихи формалары. Саяси жүйе модернизациясының түсінігі мен мәселелері. Саяси процесс ж АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуәне саяси қызмет. Саяси сана мен саяси мәдениет. Саяси элита мен саяси лидерлік. Саяси технологиялар. Әлемдік саясат пен халықаралық қатынастар. ҚР сыртқы саясаты, оның көпжақты сипаты. Қазіргі АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату уақыттагы жаһанды мәселелер. Саяси болжамдау. Егеменді Қазақстанның саяси мәселелері.

3

2

9

ETN 3109

Экономикалык теория негіздері

Өндіру, бөлу, айырбастау және тұтыну процесінде пайда болатын адамдар арасындағы экономикалық қатынастар. Экономикалы АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуқ шешімдерді қабылдау кезіндегі адамдардың экономикалық әрекеті. Экономикалық сараптау қажеттілігі. Экономикалық процестерді ғылыми сараптау әдістері. Қоғамдық өндірістің жалпы негіздері. Ресурстар және олардың шектеулілігі. Меншік: мәні және нысандары. Қоғамды АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуқ өндіріс нысандары. Экономикалық жүйелердің негізгі типтері және модельдері. Рыноктық экономика элементтері.Рыноктық экономика жағдайындағы жеке-дара ұдайы өндірістің мәні және заңдылықтары АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату. Экономикадағы өнімдердің, шығыстар мен табыстардың ауыспалы айналымы. ұлттық экономиканы ұдайы өндіру. Ұлттық есеп жүйесі. Қоғамның экономикалық және әлеуметтік дамуы. Ақша-несие және қаржы жүйелері. Ұлтты АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуқ экономиканы мемлекеттік реттеу.

5

2

10

KN 3110

Құқық

негіздері

"Құқық негіздері" курсы пәні және жүйесі.Мемлекет және құқық теориясы. Мемлекет туралы негізгі ұғымдар. Қүқық және құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдар. Құқықты АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуқ қатынастар. Заңы мінез-құлық және құқықбұзушылық. Заңдық жауапкершілік. Қазақстан Республикасының негізгі қүқық саласы - Конституциялық қүқық. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқару және АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату әкімшілік қүқық. Әкімшілік жауапкершілік. ҚР азаматтық құқығы туралы жалпы түсінік. Меншік құқығы және өзге де заттық құқықтар. Міндеттемелер туралы ережелер. Шаруашылық шарттарының жекелеген түрлері. М АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуұрагерлік құқық. ҚР отбасы құқығы негіздері. Құқық қорғау органдарының қызметін ұйымдастыру және қызметтерінің негіздері. ҚР салық жүйесі. ҚР еңбек құқығы. Еңбек құқығы негіздері және әлеуметтік қамсыздандыру АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату құқығы. ҚР қылмыстық құқық негіздері. Қазақстанда сыбайлас жемқсоколыққа қарсы күрес. Адам мен азаматтың жеке бас бостандығына қарсы қылмыстар. ҚР сақтандыру құқығы. Сақтандыру АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату қызметін құқықтық реттеу. Қазақстан Республикасының экология құқығы негіздері. Қазақстан Республикасының жер құқығы негіздері. ҚР іс жүргізу құқығы. Қылмыстық іс жүргізу және азаматты АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуқ іс жүргізу құқықтарының негіздері.

6

2

^ 050726 – Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және конструкциялануы

Базалық пәндер

11

Mat 1201

(1)

Математика 1

Сызықтық алгебра; анықтауштар,матрицалар, векторлық алгебра. Аналитикалық геометрия. Математикалық анализге кіріспе. Шектер, туынды АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату, бір айнымалы функцияның дифференциалды және интегралды есептеулері және оның қолданылуы.

1,2

3

12

Mat 1201

(2)

Математика 2

Бірнеше айнымалы функцияның дифференциалдық есептеулері және олардың қолданылулары, көп айнымалы функциялар, дифференциалдық теңдеулер АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату, орнықтылық теориясы, еселі, қисық сызықты жэне беттік интегралдар. Фурье қатары, айнымалы комплекс; функциялар теориясы, операциялық (амалдық) есептеу; өріс теориясының элементтері; параметрге тәуелді интегралдар; ықтималдық теориясы және АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату математикалық статистика; сандық әдістер.

1,2

3

13

Fiz 1202

Физика

Механиканың физикалық негіздері. Сақталу заңдары. Салыстырмалық принциптері, арнаулы салыстырмалық теорияның элементтері, қатты мен динамикасы. Электр және магнитизм: электростатикасы мен магнистатика. Электродинамика, Максвелл теңдеулері. Тербелістер мен тол АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуқындардың физикасы. Кванттық физика: корпускулалы – толқындық дуализм, анықталмағандықтар қатысы. Микроорганизмөлшектердің кванттық күйі кванттық қозғалыс теңдеулері, физикалы толқындардың физикасы. Кванттық физика: корпускулалы тол АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуқындық дуализм, анықталмағандықтар қатысы. Микроорганизмөлшектердің кванттық күйі кванттық қозғалыс теңдеулері, физикалық шамалардың операторлары, атомдар мен молекулалардың энергиялық диапазоні, химиялық байланыстардың табиғаты.Статистикалық физика ж АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуәне термодинамика: термодинамиканың үш бастамасы, күй термодинамикалық күйлер мен фазалық тепе-теңділік пен фазалық өзгерістер, тепе-теңдіксіз термодинамиканың элементтері, классикалық және кванттық статистикалар, кинетикалық қүбылыстар, зарядталған АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату бөлшектер жүйелері, конденсацияланған күйлер. Атом ядросының қүрылысы. Ядролық реакциялар. Ядролық энергетиканың проблемалары. Элементар бөлшектердің қазіргі жүйелілік күйі.

2,3

4

14

Him 1203

Химия

Бейорганикалық және органикалық қосылыстардың класы АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату. Бейорганикалық, органикалық химиялардың және текстиль саласында қолданатын бояулар химиясының негізгі түсініктері және заңдары. Текстиль саласында қолданылатын заттардың қүрылысы. Ертінділердің концентрациясы және судың кермектігі. Энергетика, тепе-теңдік АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату, химиялық процестердің кинетикасы. Ертінділердегі ионндық және диффузиялық процестер (диссоциация, гидролиз, рН). Кешенді қосылыстар, тотығу-тотықсыздану реакциялары. Белоктар және көміртектер; түстер ілімі.

2

3

15

IKG 1204

Инженерлік және компьютерлік графика

Техникалық сурет АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату; сызба геометрияның негіздері; бейнелердің проекциялары; бөлшектер, қосылыстар, жылжулар сызбалардың құрастырма сызбаларды және эскиздерді қүрастыру; бөлшектеу; техникалық дизайнның элементтері машинаның графиканың негіздері.

2

3

16

OUZh 4205

Өндірісті ұйымдастыру және жоспарлау

Өндірістің экономикалы АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуқ негізі және тігін, былғары-аяқ киім кәсіпорындарының қорлары негізгі фондтар, айналма қаражат, қызметшілер еңбек ақы төлеу . Шығындарды жоспарлау, инновациялық әрекеттерді қаржыландыру, инженерлік шешімдердің техникалы АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуқ экономикалық талдауы оңтайландыру, үлгілеу. Кәсіпорындардың коммерциялық әрекеттері заң негіздері, қаражаттық қатынастар; салық салу, сыртқы экономикалық әрекет.

7

3

17

ZhFH 2206

Жоғарымолеку

лярлық қосылғыcтар

дың физикасы мен химиясы

Полимер туралы негізгі түсінік, олардың жіктелуі ж АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуәне номенклатурасы. Полимерлердің маңызды түсініктері, оларды алу және қолданудың негізгі принциптері. Карбоцепті және гетероцепті полимерлер; белокты заттар. Полимерлердің физикалық құрылымы.Полимерлердің фазалық күйлері және фазалы АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуқ ауысулары. Полимерлердің деформациялық және беріктілік қасиеттері. Полимер- төменгі молекулалық сүйықтық жүйелері.

3

3

18

Mat 2207

Материалтану

Тігін бұйымдары туралы жалпы мәліметтер және оларды жіктеу. Табиғи талшы АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуқтар және жіптер, олардың алынуы. Химиялық талшықтарды және жіптерді өндіру. Талшықтардың және жіптің сапасына баға қою олардың қүрылымы, қасиеті, түрлері. Тігін бұйымдарының құрылымы және қасиеттері АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату. Жеңіл өнеркәсібі бұйымдары туралы жалпы мәліметтер және оларды топтастыру. Жеңіл өнеркәсібі бұйымдарының құрылымы және қасиеттері. Табиғи және жасанды былғарыны өндіруге АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату арналған шикізат түрлері. Былғарыны өндірудің негізгі процестері. Табиғи былғарының қасиеттері. Табиғи былғарыдан өндірілетін бұйымдар ассортименті және тұтынушылық қасиеттері.Жасанды АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату былғарыны өндіру әдістері. Олардың жеткіліктері мен кемшіліктері. Жасанды былғарыдан өндірілетін бұйымдар ассортименті. Тігін бұйымдарын дайындауға арналған кездемелер түрлері және олардың қасиеттері. Тігін жіптерінің түрлері және АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату олардың белгіеленуі. Тігін жіптерінің қасиеттері. Тігін бұйымдарды өндіруде желім материалдарын қолдану. Тігін өндірісінде қолданылатын фурнитура түрлері.

4

3

19

TUUO 2208

Технологиялық үрдістерді үлгілеу және оңтайландыру

Жеңіл өнеркәсібі бұйымдарының өндірісіндегі АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату обьектілер мен үрдістерді үлгілеу, үлгілеу тәсілдерін жетілдіру және оларды жүйелік зерттеум қажеттілігі; үлгілеу объектілердің сипаттамасы; технологиялық үрдістерді үлгілеуге қажетті бастапқы ақпаратты беру тәсілдері, жеңіл АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату өнеркәсібі бұйымдарын өңдеудің конструкторлық шешімдері және технологиялардың үрдістерінің сыртқы қүрылысын үлгілеу; өндірістің технологиялық үрдістерді оңтайландырупринциптері және оларды технологиялық үрдістерді үлгілеудің әртүрлі есептерді шешу кезіндегі таңдау АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату.

4

3

20

ТК 3209

Тіршілік қауіпсіздігі

Адам және өмір сүру ортасы; жұмыс физиологиясының негіздері және техносферадағы тіршіліктің үптелген жағдайлары; техносфераның факторлары, олардың адамға және табиғаттың ортаға АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату тигізетін әсері; қауіпсіздік принциптері; төтенше жағдайлар қауіпсіздігі; тіршілік қауіпсіздігін басқарудың нормативтік техникалық және құқықтық негіздері; экологиялықтың және қауіпсіздіктің талаптарын бақылау ж АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуүйелері; тірішілікті қауіпсіздендіруді қамтамасыз етуге қажетті максималдық шығындар жәнеэкономикалық салдары; тіршілікті қауіпсіздендіру облысындағы халықаралық қатынас.

5

3

21

KAG 3210

Киім және аяқкиім гигиенасы

Киім және аяқкиім гигиенасы туралы ілімні АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуңдамуы қоршаган ортамен адамныңжылуалмасуының физиологиясының ерекшелігі, киім және аяқ киімнің гигиеналық талаптарга сәйкестігін анықтайтын физиологиялық көрсеткіштер; арнайы, балалардың, әйелдердің, ерлердің киімдері және аяқ киімдеріне қойылатын гигиеналық талаптар; адамнан АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату киім және аяқ киім пакеттері арқылы сыртқы орынга жылу беру үрдісі; жылы аяқ киім және киімнің жылу қатынастың қасиеттерін есептеу әдістері; жылу немесе сүйықтық арты АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуқшылығынан қорғауға арналған киім және аяқкиімді жобалаудың негізгі принциптері; Киім және аяқ киімнің физиологиялық гигиеналық бағалау әдістері

5

2

Кәсіптендіру пәндері

22

KST 3301

Костюмчик және

сән АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату тарихы

Халықтық және тарихи костюмнің консрукциялары және эстетикалық формалары; жеңіл және былғары аяқ киім өнеркәсіптерінің қазіргі бұйымдарының және модельдерін жасау кезіндегі т АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуәжірбиелік және творчестволық әрекетте тарихты білуді пайдалана білу.

5

1

23

ZHOIT 3302

Жеңіл өнеркәсібінің инвариантты разработка

лары

Тігін, былғары, аяқ киім өндіріс бүйымдарының жіктелінуі; Тігін, тігін-трикотаж бүйымдарын өңдеу технологиясы. Тері ж АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуәне былғары бұйымдар технологиясының негіздері. Жаңашылдық разработка қолданумен бұйымдарды заманға сай өңдеу әдістерін жасау жолдары.

6

3

24

SKKN 3303

Сурет және костюмчик композициясы

ның негіздері

Тірі модель және адамны АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуң типтік фигурасын, тұрмыс заттарын және заттар тобын жазықтықта (қағазда), көлемдік геометриялық денелерді салудағы тәжірибелерді дағдылар, бейнелеу сауаттылықтың негіздері; фигураның ұзын ұр АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуғаларын және уақытша суреттерін салу; трактовкалы графикалық суреттерді орындау сызықтық, таптық, ахроматикалық, хроматикалық, ою-сәндік шешімдер.Композициялық элементтер, нүкте, сызық, тап, түс, жарық, жазықтық, ке АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуңістік. Элементтердің жарыса бағынуы. Костюмчик композициясының үндестіру тәсілдері; контраст (қарама-қарсылық) аспект, (өзгешелік), тогиденство (үйлестік), (масштаб), масштабтық, симметрия, ассимметрия, пропорциялық ритм (ырғақ), статика, динамика, композициялық орта, костюмчик композициясын жасау.

6

3

25

BMKN АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату 3304

Бұйымдарды модельдеу және кұрастыру негіздері

Киімнің, былғары бұйымдардың сыртқы түрі, өлшемдері және конструкциясы; Киімнің, былғары бүйымдардың жіктелінуі және құрастыру әдістерінің жалпы АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату сипаттамалары; Модельдер үлгілерін дайындау; Киімдер және былғары бұйымдардың материалдардың қасиеттерін ескере отырып құрастыру ерекшеліктері: матадан, трикотаждан, былғарыдан, үлбір және беймата материалдардан.

6

3

26

STZh 4305

Саланың технологиялық жабдықтары

Тоқыма, трикотаж, тігін ж АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуәне аяқ киім өндірісінің негізгі жабдықтары; машина және агрегаттардың негізгі бөлшектерін есептеу және жобалау; қызмет көрсету және жөндеу.

7

3

27

TMB

Zh

4306

Жеңіл өнерк АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуәсібінің технологиялық үрдісін жобалаудағы жаңа технологиялар

Жеңіл өнеркәсібі бұйымдарын өңдеу ерекшеліктері және құру теориясы; жеңіл өнеркәсібі бұйымының құрылыстық сипаттамаларын жобалау әдістерібүйымның қүрылымының негізгі АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату параметрлерін жобалау ерекшеліктері; жеңіл өнеркәсібі бүйымдарының жобалау үшін жеңіл өнеркәсібі бүйымдарын жобалау үшін компьютерлік техниканы пайдалану;жеңіл өнеркәсібі бүйымдары өндірісінің технологиялық үрдісін оңтайландыру АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату және модернизациялау лицензиялық шамалы операциялық, қор сақтагыш технологияларды жасаудың және жетілдірудің гылыми негіздері бәсекелестікке қабілетті экологиялық өнім алу мақсаты мен жеңіл өнеркәсібі бүйымдарын табига АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату және синтетикалық шикізаттан жобалау; жеңіл өнеркәсібі бүйымдарының ассортиментінің қазіргі даму багыттары; жеңіл өнеркәсібіндегі ақпараттық жүйелердің істеуі және салуының теориялық негіздері. Текстиль өнерк АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуәсібінің бүйымдарын жобалауда компьютерлік техниканы қолдану. Текстиль өнеркәсібінің бұйымдар өндірісінің технологиялық процесстерді модернизациялау және оңтайландыру. Ресурс сақтайтын технологияларды жасап шыгару және жетілдірудің ғылыми негіздері. Экологиялық таза, бәсекелістік АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату қабілеті бар өнімді алу мақсатымен, табиги және синтетикалық шикізаттан текстиль бүйымдарды жабалау. Текстиль өнеркәсібінің бәсекелістік қабілеті бар бүйымдар ассортиментің дамудың казіргі кездегі бағыттары АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату.

8

3

28

ZhOB

ZhA 4307

Жеңіл

өнеркәсібі бұйымдарын жобалау және әрлендіру.

Жеңіл өнеркәсіптің бұйымдар композициясының теориялық негіздері.Композицияның тәсілдері мен компоненталар.Жеңіл және тоқыма өнеркәсіпті АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуң бұйымдарының композициялық безендіруінің заңдар, заңдылықтары мен принциптері. Бейнелік ойлану.Бүйымдардың жобалық шешімнің шығармашылық өңделуі.Үлгілердің композициялық және құрылыстық шешімдегі кұру иллюзияның м АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуәні. Бұйымдарының көркемдік безендіруінің түрлері мен тәсілдері (аппликация, қол және машина кестелеу, батік, құрақ-пэуворк, өру және т.б) әр түрлі сәндік өңделуінің технологиясы.Жобаланатын АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату бұйымдарының көлем-кеңістік пішіндерінің макетін орындау.

7

3

^ 050728 - Өңдеу өндірістерінің технологиясы

Базалық пәндер

29

Mat

(І)

1201

Математика.

1-Бөлім.

Сызықты алгебра, аналитикалық геометрия, анализге кіріспе, бір жэне көп айнымалы функцияларының дифференциалды АТУ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуқ есептеулері, бір және көп айнымалы функцияларының интегралдық есептеулері, дифференциалдық теңдеулер, қатарлар теориясы, ықтималдықтар теориясының және математикалық статистикасының элементтері.

1

3


ativizaciya-poznavatelnoj-deyatelnosti-uchashihsya-posredstvom-fizicheskogo-eksperimenta-referat.html
atlanti-i-kariatidi-peterburga-referat.html
atlanticheskij-okean-obzornaya-lekciya.html